Turgumi virtęs susirinkimas baigėsi nė neprasidėjęs

Ar teritorinio planavimo dokumentas gali būti viešai svarstomas, dėl jo žmonių argumentuotai pasisakoma, savivaldybės atstovų viešai išaiškinama ir visa tai protokoluojama visiems sustojus kur nors tarpuvartėje? Ar turgavietėje? Kur klegama vienas per kitą, visiems...