Ar teritorinio planavimo dokumentas gali būti viešai svarstomas, dėl jo žmonių argumentuotai pasisakoma, savivaldybės atstovų viešai išaiškinama ir visa tai protokoluojama visiems sustojus kur nors tarpuvartėje? Ar turgavietėje? Kur klegama vienas per kitą, visiems viešai atsakinėti turintis savivaldybės atstovas bando aiškinti tam, kuris valstybės tarnautojo teiraujasi vienas pats įspraudęs jį į kampą?

Šitaip praėjusį penktadienį, spalio 23 dieną savivaldybėje buvo organizuotas miestui ir jo gyventojams svarbaus, tačiau jau aštuntus metus rengiamo „Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano“ viešojo svarstymo susirinkimas.

Ir nors pats viešas, dėl šio plano turinčių ką pasakyti gyventojų susirinkimas vyko savivaldybės pastato ketvirtojo aukšto vestibiulyje, lygiai taip pat sėkmingai jis galėjo vykti ir Palangos turgavietėje. Gryname ore nuo Covid – 19 užkrato besisaugantiems žmonėms dar būtų buvę sveikiau.

Palyginus nedidelėje savivaldybės koridoriaus vestibiulio patalpoje, prie padrikai iškabintų specialiojo plano schemų besibūriuojančių ir tarpusavyje klegančių apie 30 žmonių būrelis visiškai neatrodė dalyvaujantis Teritorijų planavimo įstatyme numatytame dokumento svarstymo su visuomene baigiamąjame  viešame susirinkime.

Šis specialusis planas yra gana svarbus. Visuomenei buvo skelbiama, kad jis turi užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą bei jai reikalingų teritorijų rezervavimą Palangos mieste. Kartu nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

Kitaip tariant, šis planas turi numatyti ateityje planuojamų plėsti jau esamų ir ketinamų tiesti naujų gatvių raudonasias linijas, kurios, kai kuriais atvejais ne tik nubrėžtos per  privačius sklypus, bet ir kerta jau pastatytus, ar sklypų savininkų  numatytus statyti statinius. Vadinasi, neradus kompromiso ir patvirtinus tokį planą, gyvenantiems šalia šių gatvių bus apribota jų veikla, o gatvių raudonųjų linijų apžiojusią privataus sklypo dalį savivaldybė turės teisę net išpirkti.               

Todėl nenuostabu, kad susirinkusiųjų susidomėjimas šiuo planu buvo didžiulis, o planavimo organizatoriui – savivaldybės direktoriui ar jo atstovui klausimų žmonės turėjo begalę. Tačiau paklausti susirinkime nebuvo ko.

Savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę atstovavo  gyventojų prie sienos priremtas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas bei savivaldybės vyriausiasis architektas Vytautas Indreika. Užuot oficialiai pradėjęs net ir tokiomis karo lauko salygomis organizuotą viešą susirinkimą, jis atsakinėjo pavieniams interesantams, o už  jų  rikiavosi kiti taip pat norintys pasiteirauti dėl savojo sklypo.

Triukšmas patalpoje buvo toks didelis, kad prie valstybės tarnautojo net ir prisiplojusiems žmonėms sunku buvo su juo susikalbėti. Prie vestibiulyje stovėjusio stalo tebuvo vos kelios kėdės, kurias  buvo užėmę garbaus amžiaus gyventojai. Visi kiti stoviniavo vienas prie kito neturėdami jokios galimybės tarpusavyje išlaikyti saugų atstumą ir, nors ir dėvint veido kaukes,  rizikuodami užsikrėsti koronovirusu.  

Mažiausiai keletą valandų turėjusiam trukti specialiojo plano viešam aptarimui savivaldybės administracija skyrė ankštą vestibiulį, kuriame nebuvo sėdimų vietų. Lyg Palangoje nebūtų už kelių žingsnių esančios savivaldybės tarybos posėdžių salės. Lyg miestas neturėtų taip pompastiškai baigto restauruoti Kurhauzo, kuriame yra net kelios erdvios saugiam žmonių sambūriui tinkamos patalpos su kėdėmis.

Gal prie ne itin plačiai viešinamų detaliųjų planų aptarimų Palangos gyventojus pripratinę savivaldybės klerkai ir dabar tikėjosi, kad gatvių raudonųjų linijų  specialiuoju planu susidomės ir ateis vos du ar trys žmonės? Tiek kiek vestibiulyje tebuvo kėdžių.

Štai taip Palangos savivaldybės organizuotas viešas svarbaus specialiojo plano aptarimas baigėsi niekuo. Neapsikentęs jau bemaž pusvalandį vestibiulyje tvyrojusio chaoso vadžias į savo rankas paėmė vienas aktyvesnis gyventojas, kuris padarė tai, ką privalėjo padaryti sušauktame susirinkime savivaldybės administraciją atstovavęs miesto vyriausiasis architektas – garsiai nutildė įsiaudrinusius žmones ir visiems išaiškino, kaip privalėjo būti organizuojamas šis plano aptarimas.

Patys gyventojai nutarė, kad planuotas susirinkimas iš tiesų neįvyko – nei kas skelbė jo pradžią, nei supažindino su  darbotvarke, nei pristatė dalyvaujančius plano rengėjus.

Tik tuomet visi susirinkusieji išgirdo V.Indreiką, kuriam nedrąsiai beliko visų atsiprašyti ir pritarti, kad susirinkimas skelbiamas neįvykusiu, o toks specialiojo plano aptarimas yra nutraukiamas. Jis pripažino, kad šiam susirinkimui parinktas netinkamas formatas ir informavo, kad visa specialiojo plano viešojo svartymo procedūra bus kartojama. 

Tik neaišku kada ir kaip. Lietuvą perliejusi antroji Covid – 19 banga pasiekė ir Palangą, kurioje viešas gyvenimas stos neaišku kuriam laikui.