Kaip šiomis dienomis rašė dienraščiai „Vakarinė Palanga“, „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“,  Palangoje, Meilės alėjoje, prie buvusių dušinių,  šių metų birželio 12 dieną buvo surengta  teatralizuota akcija “Už skaidrų pajūrį”.  Viešai savo nuomonę apie šį renginį ir apie statybas Meilės alėjoje „Vakarinėje Palangoje“ ir „Kauno dienoje“  išdėstė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.  Už tai šios akcijos organizatoriai jam dėkingi, nes su Palangos savivaldybės administracija jau kuris laikas nepavyksta rasti bendros kalbos, nuo visuomenininkų  slepiama svarbi su statybomis pajūryje susijusi informacija. Iš mero paaiškinimų spaudoje bent jau tapo suprantamesnė ir Palangos savivaldybės pozicija šiuo klausimu.

         Sveikiname  nuoširdų mero deklaruojamą norą matyti Palangos pajūrį laisvą nuo statybų. Bet čia pat jis rašo:jei aš galėčiau, pats atsisėsčiau prie buldozerio vairo ir sulyginčiau su žeme šį pastatą Meilės alėjoje. Tačiau to padaryti negaliu. Jei būtų Savivaldybės Tarybos valia, dėčiau visas pastangas, kad Vyriausybė inicijuotų pastato paėmimą visuomenės poreikiams, bet ir tai padaryti, kaip man išaiškino teisininkai, įmanoma tik išimtinais atvejais, į kuriuos šis statinys nepatenka.“   

        Kaip čia liaudis vadina tuos atvejus, kai nori bet negali?

        Gerbiamas mere, jei Jūsų norai būtų nuoširdūs, visuomenė galėtų jums padėti. Tik priimkite mūsų pagalbą ir koordinuokime bendras pastangas šiam tikslui pasiekti. Ir ateis ta diena, kai galėsite sėsti prie tikro buldozerio vairo.  Bet deja Jūs toliau rašote: „Šią savaitę vėl darsyk ir darsyk, pasikvietęs Savivaldybės architektus, sklaidžiau šio pastato projektinę dokumentaciją. Viskas parengta gudriai, pagal teisės aktus, nėra prie ko prikibti. Gudriai, teisėtai, bet neteisingai, dėl galimybės liberaliai interpretuoti įstatymus bei paliktų spragų laisvai manipuliuoti sąvokomis.“

       Štai čia su Jumis sutikti nenorime. Iš tikrųjų viskas parengta labai negudriai, galimai klastojant pirminius duomenis ir laisvai  interpretuojant teisės aktų sąvokas. Iš tikrųjų ir neteisingai, ir vargu ar teisėtai. To galėjo nematyti statybų kontrolieriai ir prokurorai, kuriems gal  ir buvo paskolinti rožiniai akiniai.  Bet kaip to nematote Jūs, mere, norintis atlaisvinti pajūrį? O gal ne tie teisininkai jums pataria?

         Jei tik norėtumėte įsigilinti,  atidžiai dar kartą perskaitykite Tamaros Zaicevos 2019-12-23 straipsnį „Vakarinėje Palangoje“. https://vakarinepalanga.lt/2019/12/23/nauji-faktai-dusiniu-istorijoje-stt-tyrimas-leidzia-suabejoti-pazeidimu-neradusiu-prokuroru-isvadomis/. Labai išsamus žurnalistinis tyrimas, parodantis Lietuvos prokurorų  kompetencijos lygį.

         Gerbiamas mere, kai sekantį kartą pajūrio juostoje statiniui norėsite išduoti (neišduoti) statybos leidimo prisiminkite teisės aktą – Pajūrio juostos įstatymą,  kuriuo nepasinaudojote: taip – pajūrio juostoje statyba ir rekonstrukcija galima, bet  tik jei tokia statyba (rekonstrukcija) neprieštarauja Pajūrio juostos nustatymo tikslams.

Šie tikslai baigtiniu sąrašu yra nustatyti įstatyme: 

1) racionaliai naudojant išsaugoti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, žemyninio pajūrio kraštovaizdį, retų bei nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių buveines ir kitus gamtos išteklius;

2) užtikrinti pajūrio juostos subalansuotą naudojimą valstybės bei visuomenės reikmėms;

3) užtikrinti kraštovaizdžio gamtos ir kultūros vertybių apsaugos priemonių įgyvendinimą;

4) sudaryti sąlygas visuomenei naudotis pajūrio juostos rekreaciniais ištekliais.

        Paskutinį statybos leidimą „rekonstruoti“ statinį Meilės al. 26  išdavė Jūsų vadovaujama savivaldybė. Kurį iš šių pajūrio juostos panaudojimo tikslų pasiekėte, išduodami statybos leidimą ir  sudarydami sąlygas, su maksimaliu leistinu užstatymu  pastatyti naują neaiškios paskirties privatų statinį, kurio nežinoma nei tikroji paskirtis, nei jo panaudojimo kontrolės būdai?

      Ačiū, kad savo straipsnyje padėkojote jaunimui už iniciatyvą atkreipti visuomenės dėmesį į šią pajūrio juostos problemą. Tik priminsime, kad į pirminį mūsų pranešimą dėl akcijos  „Už skaidrų pajūrį“ organizavimo Palangos savivaldybė sureagavo neigiamai, drausdama tokį renginį organizuoti. Kai savivaldybė atsiuntė sąlygas, kurioms esant akcija  galėtų  vykti, Jūs prie šios akcijos taip ir neprisijungėte.

         Nesupratome, kodėl,  teigiamai vertindami akciją iš esmės,  straipsnio pabaigoje  užpylėte šaukštą deguto.  Akcijoje tikrai dalyvavo daug asmenų.  Gal galėtumėte konkrečiai įvardinti tuos, kurie teisti (ar jiems nebegalima reikšti savo  pilietinės pozicijos), paaiškintumėte  kas su Jumis ir kaip siekia suvesti sąskaitas, ir kaip ši akcija  yra susijusi su Jūsų įvardintomis kitomis savavalinės statybos problemomis Palangoje? Kas ir kur siekė nukasti kopą ir iškirsti medžius?

       Siekdami Jums padėti, mes  turėtume gauti daugiau konkrečios informacijos apie planuojamas statybas ir pokyčius jautriose Palangos vietose.  Mes patys ir per savo atstovus – advokatus dėl to dar ne kartą kreipsimės į Palangos savivaldybės administraciją. Prašau tarpininkauti, kad visa mūsų prašoma informacija būtų mums prieinama, kad nebūtų slepiama ar dozuojama, kad būtų siekiama bendradarbiauti dėl bendro tikslo – Lietuvos pajūrio išsaugojimo.

Akcijos „Už skaidrų pajūrį“  organizatoriai

Monika Peldavičiūtė

Austėja Juozapavičiūtė

Asociacijos „Klaipėdos žalieji“  pirmininkė Liudvika Kuzminčiūtė